Pihrt

(Lij) postava ze hry JC "Lijavec", Josef, poručík civilní policie

Pihrtové
(Lij) právě vyhynuli
piliňáky
(Pól) kamna
Pilník v mazanci
(Vr) aktovka JC
Pilsner Bier
(Op) /něm./ plzeňské pivo (Úspěch)
ping-pong with the words, the
(Tk) /angl./ hra se slovy
Pinochet
(Pól) chrasti řetězem
Pisárky
(Akt) čtvrt v Brně; odtud je prof. Jan Trtílek; nesprávně Pisoárky
Písecký, Karel
(Lij) tovaryš; smál se, běhaje v křečích
Písek
(Ho) na silnici u tohoto města měl hospodu dědeček hostinského
Píseň do nepohody
(Pól) zpívá česká polární výprava