sexuální bomba století

(Pól) popis pohlavního života sněžného člověka

sexuální štvanec
(Ho) tato slova použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Shakespeare
(Tk) předchůdce JC
Schamberg
(Lij) císařský sluha, má odnést koš s odpadky
Scheissdorf
(Lip) /něm./ tak říkají Liptákovu v Tanvaldu Schiller, Friedrich (Bo) německý básník
Schirz
(Vr, MS) policejní inspektor (též rada); sliboval hory doly
Schlesinger
(Op) majitel vetešnictví
schmeckenfošna
(Vr) /něm./ návnadné prkno
Schmelling, Hugo
(Op) dirigent vídeňské operety
Schmied
(Bo) chalupník; (Lij) velitel civilní policie
Schmied, Kiril
(Akt) vynálezce elektrické sesle, zákazník krejčího Ernsta Lišky (Sesle)