Úspěch českého inženýra v Indii

(Op) jednoaktová opera JC

Ustalovač
(Vr) oddělení vídeňské kriminálky, kam byl JC přeřazen z oddělení "Vývojka" bez ohledu na služební léta
Už mou milou do kostela vedou
(Lip) svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách
V podvečer
(Op) selanka Zdenko Fibicha (Kovář)
Václav
(Akt) syn paní Hanžlové; (Lip) kníže, který byl r. 929 nebo 935 - o tom jsou dosud spory - zavražděn na prahu románského kostelíka svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi; (Lip) mladší syn vizionáře Hlavsy (Vizionář); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s nim
Václavák
(Bl) hanlivý název velitelského stanoviště v Blaníku václavka (Bl) druh houby
Václavské náměstí
(Lip) rádiovkami se to tam jen hemži (Posel); (Bl) je na něm kino Blaník
vagón s francovkou
(1. třída) (Bo) salonní vůz Františka Josefa (L) (zašifrovaně)
Van der Postův generátor
(Op) kontakty tohoto přístroje čistili žáci JC na Kreibichově hudební škole
Vaněk, ing.
(Op) viz Inženýr Vaněk
vápník
(Akt) tím se u Žílů nikdy nešetřilo