Plzeň

(Zás) odtud přijede K. I. Prácheňský

Po nápovědě neopakuj všechno
(Zás) 5. bod desatera JC
Poděbradsko
(Zás) hrál tam JC se svou společností
Podchaljuzin, Lazar Jelizarič
(Zás) postava z Ostrovského
Potapyč
(Zás) postava
Prácheňský, Karel Infeld
(Zás) postava ze hry JC "Záskok", herec - záskok ze společnosti Vendelína Budila z Plzně
Praotec Cikán
(Zás) míří k hoře od Roudnice
Praotec Čech
(Zás) přiczí na posvátnou horu
Praotec Němec
(Zás) přiczí na posvátnou horu
Praotec Žid
(Zás) přiczí na posvátnou horu
Principál
(Zás) postava ze hry JC "Záskok"