Tma jako v pytli

(Zás) veselý výstup JC, který se hrál potmě

Tyl
(Zás) jeho káru táhnou po venkově
Vavroch
(Zás) postava ze hry JC "Záskok", hraje ho Prácheňský; otčím
Vavrochová
(Zás) viz Machová-Vavrochová
Venouš
(Zás) jméno krejčího
Vlasta
(Zás) hra JC; postava ze hry JC "Záskok"; muž, kterého mají za ženu jménem Vlasta; Vavrochova nevlastní dcera
Vogeltanz
(Zás) šikovatel, postava ze hry JC "Záskok", má utrum
Volga
(Zás) širá řeka, rovný kraj; herec Prácheňský si ji plete s Helgou
Vrchlický
(Zás) byl předstižen třemi autory her
Vypich, doktor
(Zás) postava ze hry JC "Záskok"
Za předměty házené na jeviště neděkuj
(Zás) 4. bod desatera JC