Zlatá kaplička

(Zás) míněno Národní divadlo

Zvon
(Zás) hotel na náměstí v Českých Budějovicích, kde měl svatbu poručík 1007">Pihrt
Žid
(Zás) jeden se zkusmo přihlásil do práce
zvláštní způsob Cimrmanovy chůze
(Šve) ten přivedl na stopu hry "Švestka"
Učebniče angličtiny pro začínající seniory
(Šve) u sedmé lekce je dr. PEnc (dr. Weigel); as. Brukner (as. Kotek) je o čtyři lekce dál
prevít
(Šve) takto JC oslovili v dopise Tomáš Alva Edison a Emilie Webrová
70 cm
(Šve) měří v průměru krok normálního muže
90 cm (a to na milimetr přesně)
(Šve) měří krok JC; stejně tak jako vzdálenost mezi prci rakousko-uherských železnic
Zakoupil a Zbořil
(Šve) stavební firma, již JC krokoval parcely
M-šestka
(Šve) pojízdná zubní vrtačka s pěti rychlostními stupni a zpětným chodem
6820 km
(Šve) měří celá českomorovská železniční síť; JC ji oběhl za 7 let