Veselý železničář

(Šve) akce na trati Vídeň-Praha, která proběhla u příležitosti návštěvy císařpána

Dušek, Jaromír
(Šve) přednosta stanice v Benešově; měl odpovědět na císařovu otázku, ale z huby mu vyšla jen bílá kaše; poprskal mocnáře sádrovou drtí
Nerez Trutnov
(Šve) JC byl dealerem v Japonsku
(Šve) tradiční japonské divadlo; JC ho navštívil v Tokiu
Blbá Julča
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů; úspěšně se protunelovala do trezoru Agrární banky
Nevinný kvítek
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Děvče s ďolíčky (od neštovic)
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Stará panna
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Mladá panna
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Surová Marta
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Jan a z myslivny
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů