Milán

Radecký zde uviděl Giudittu Maragalliovou

Moravský Slovák
Masaryk jím je
Myslbek, Josef
bez Rukopisů by nikdy nevznikla řada jeho krásných soch
Napoleon
utrpěl porážku u Lipska
Národní divadlo
jeho výzdoba by bez Rukopisů vypadala úplně jinak
Národní muzeum
má oddělení vzácných rukopisů, Václav Hanka zde byl knihovníkem
Národní třída
je zde kavárna Louvre, kde JC napsal většinu stránek hry „České nebe
Němci
bojují v německém vojsku
Němcová, Božena
je mezi Čechy oblíbená
Nepomucký, Jan
byla s ním těžká domluva, bez jazyka
Neumann, Stanislav Kostka
psal JC zoufalé raporty z fronty