Durman, Jakob

(Akt) ředitel Královského komorního divadla v Haagu

Dusil, Ludvík
(Bo) zachránce Růženy Málkové
dvanitrotoluen
(Lip) přidával do baterii jeden chemik (Posel)
Dvojice
(Op) milostná píseň JC ze sbírky "Pro vdovičku"
dvojitý cink
(Bl) zazněl 23. května 1618; první cink byl Slavata a ten druhý Martinic; jak žuchli z okna do Jeleního příkopu
dvojitý šach
(Lip) hrozil jim JC Capablankovi
dvojtečkový operátor
(Tk) spojení dvou filozofických teorií JC a F. C. Bohlena
dyja dyja dá
(Ho) akustická konstanta JC
dynamické období
(Akt) výtvarné období JC
Eduard VII.
(Bo) anglický král
ein zwei
(Bo) /něm./ tak byl prof. Fiedler hotov s rekonstrukcí hry "Němý Bobeš"