kabina pro začínající houslisty

(Op) vynález JC

kábrt
(Ho) podřipská akustická konstanta JC
Kachna
(Lij) přezdívka JC
Kalkata
(Op) odtud jsou indičtí sedláci (Úspěch)
Kálmán, Béla
(Ho) maďarský statkář a hudební mecenáš, člen vídeňské operetní komise
Kálmán, Imre
(Ho) syn Bély Kálmána; je neduživý, půda ho neuživí
Kalous, Jindřich
(Lij) smál se v holírně
Kam se poděla třetí věta
(Op) kniha norského badatele Skansena
Kamarýt, Josef
(Vr) zloděj a násilník, který se přiznal
Kaněra
(Bl) hostinský (na barikádě)
Kapusta
(Bl) role z loutkové hry "Jak šlo zelí na vandr"