Národní listy

(Bo) noviny, které uveřejnily dobovou kritiku

Národní politika
(Pól) pražský list, jímž si JC vycpal kabát a nohavice
Národy a pronárody
(Pól) etnografická studie JC
Nasťa T.
(Tk) ukrajinská sufražetka, dcera újezdního poštmistra, stenografka JC
Naše domovina
(Lij) přednáška JC o pěstování tabáku po domácku, která vyšla tiskem
Naše slavné prohry
(Pól) triptych, živý obraz JC
Naučiťsa učiťsa
(Tk) /rus./ základní pedagogické dílo JC
návnadná prkna
(Vr) odborně ;,“schmeckenfošny" /něm./
Nazdar!
(Pól) sokolský pozdrav
názorné a úlekové fixace
(Tk) čtvrtá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)
Neapol
(Po) odtud je Genaro Castelli