1908

chlapcův pravnuk jde do školy

1908
konala se jubilejní výstava prská
1908 (1. 9.)
JC zaskočila změna jízdního řádu
1908 (9.12. ve 13 hod.)
odjíždí česká polárníprava
1909 (březen)
vyšla noticka JC v Národní politice
1909
rok rozmrazení poručíka Berana
1909 (5.4.)
dobytí severního pólu čechem Karlem Němcem; výprava opustila severní pól
1909 (6.4.)
dorazila k severnímu pólu výprava R. E. Pearyho
1910
  kolem t. r, hostuje kočovná herecká společnost v nejmenovaném českém městě
1910-11
JC napsal jednoaktovou hru "Úžas žandarma Kovandy" (dnes "Akt")
1911
katastrofa (obrovská úroda hub) v Jizerských horách