wie ein Einzelbegriff

(Akt) /něm./ jako jednotlivý pojem (nechtěl být fotografován JC)

wie ein Horror!
(Akt) /něm.-angl./ jaká hrůza! (Elektrická sesle)
Windischgrätz
(Bl) zesílil v Praze hlídky; Veverka ho chtěl vylákat z hradeb; má 10.000 mužů
Windischgrätzová
(Bl) vykoukla z okna v Celetné a zabila ji zbloudilá kulka
Wingel, Kurt
(Op) ředitel Státní opery ve Vídni
Winter
(Akt) kritik, který recenzoval Žílův akt v Rozhledech
Wittner, Karl
(Op) stavební inženýr; ředitel vídeňské Staatsoper (nesprávně)
Wolf
(Bo) chalupník
Wroclaw
(Ho) místo stavby železnice do Poznaně
yetti
(též yeti) (Pól) anglická zkomolenina sněžného člověka
zábavný Artur
(Lip) viz Artur