Praotec Cikán

(Zás) míří k hoře od Roudnice

Praotec Čech
(Zás) přiczí na posvátnou horu
Praotec Němec
(Zás) přiczí na posvátnou horu
Praotec Žid
(Zás) přiczí na posvátnou horu
Principál
(Zás) postava ze hry JC "Záskok"
Při hostině na jevišti nejez
(Zás) 10. bod desatera JC
Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj
(Zás) 8. bod desatera JC
Příbram
(Zás) odtud je Krámský
Rispoloženskij, Sysoj Psojič
(Zás) postava z Ostrovského
Robert
(Zás) má otevřít oponu
Roudnice
(Zás) od ní min k