30000

tolik myší váží slon africký

4x
páchne pronikavěji trus kuny lesní než trus myší
8 hodin
tolik by trvala Afrika bez cimrmanova geniálního nápadu
Addis Abeba
zde vystoupil cirkus Continental
africký boxer
olizuje JC tvář; pořád slintal
Akchabaj
znamená 'ukažte'
antilopa
přežila díky své rychlosti
Aša modla
sbohama
baron Ringhofefr
má telefon; dráty má natažený ze Zmíchova do Štiřína
bratr Metoděj, Cyril
františkán; misionář; postava ze hry Afrika
briefing
není jídlo; krátká a stručná porada