Aša modla

sbohama

baron Ringhofefr
má telefon; dráty má natažený ze Zmíchova do Štiřína
bratr Metoděj, Cyril
františkán; misionář; postava ze hry Afrika
briefing
není jídlo; krátká a stručná porada
Brrr
znamená 'ano'
Běchovice
bydliště Bohumila Puchmajera
Cimrmanovo informační šapitó
encyklopedický stan stojící v Praze na Letné
cirkus Continental
JC zde pracoval jako konferenciér
Cizina
báseň JC
cizopasník
viz jmelí
Darwinova teorie
má vážné trhliny