Lína Huba

domorodý náčelník; postava ze hry Afrika; v originále Papula Mázdra

Malá domů
nejmenší a nejmilejší manželka Hake-Debe
Malá dává
dcera náčelníka Hake-Debe
Malá Praha
nové jméno pro osadu náčelníka Hake-Debe
Malé Krkonoše
viz Mula-Ula
Maramba
JC tam sloužil jako přednosta
May, Karel
na rozdíl od JC čerpal jen z literatury a map
Mula-Ula
pohoří přejmenované na Malé Krkonoše
myš polní
operátor v počítačové technice
Nerada se myje
postava z Opeřeného hada
Náprstek, Vojta
odsoudil Africký deník ke spálení; zel klacky pod nohy