Maramba

JC tam sloužil jako přednosta

May, Karel
na rozdíl od JC čerpal jen z literatury a map
Mula-Ula
pohoří přejmenované na Malé Krkonoše
myš polní
operátor v počítačové technice
Nerada se myje
postava z Opeřeného hada
Náprstek, Vojta
odsoudil Africký deník ke spálení; zel klacky pod nohy
Opeřený had
cimrmanovo dílo určené přímo ochotnickému kroužku kmene Huronů
pan Plch
zapomněl tašku
papoušek
hlásí přijíždějící vlaky z perónu
pavián
přehazuje výhybku
Pavlovovo učení o podmíněných reflexech
neodpovídalo zkušenostem JC