Nerada se myje

postava z Opeřeného hada

Náprstek, Vojta
odsoudil Africký deník ke spálení; zel klacky pod nohy
Opeřený had
cimrmanovo dílo určené přímo ochotnickému kroužku kmene Huronů
pan Plch
zapomněl tašku
papoušek
hlásí přijíždějící vlaky z perónu
pavián
přehazuje výhybku
Pavlovovo učení o podmíněných reflexech
neodpovídalo zkušenostem JC
Pecha Nuda
znamená Holé neštěstí
pražští Němci
vysmívali se cestě Cimrana do Afriky
Puchmajer, Bohumil
strojník; pilot; majitel vzducholodi; postava ze hry Afrika; bydlí v Běchovicích
příznivý vítr
každý z nás, si ho v životě přeje