pan Plch

zapomněl tašku

papoušek
hlásí přijíždějící vlaky z perónu
pavián
přehazuje výhybku
Pavlovovo učení o podmíněných reflexech
neodpovídalo zkušenostem JC
Pecha Nuda
znamená Holé neštěstí
pražští Němci
vysmívali se cestě Cimrana do Afriky
Puchmajer, Bohumil
strojník; pilot; majitel vzducholodi; postava ze hry Afrika; bydlí v Běchovicích
příznivý vítr
každý z nás, si ho v životě přeje
pštros
popírá Darwinovu teorii
Rakousko-Uhersko-Česko
tak chtěl JC přejmenovat monarchii
Rukopis Železnobrodský
obsahuje hru Afrika