žirafa

uchopila do svých pysků klec s papouškem

Adélka
proti Barunce úplně telátko
Ach, synku, synku
Masaryk ji má nejraději
Aleš, Mikoláš
bez Rukopisů by nikdy nevznikla řada jeho krásných kreseb
Angličané
utíkají k nim čeští vojáci, říkají si legionáři
Antonín
strýc Radeckého
Babička
postava ze hry JC „České nebe“; povinná četba od nemravné spisovatelky; každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá
Barunka
nebyla Panklovic
Bauer, Antonín
repetent, nespolehlivá součást živé kopírky; udavač
Benátky
Radecký zde byl místodržitelem
Bezruč, Petr
domnělý autor Slezských písní