Bezruč, Petr

domnělý autor Slezských písní

Bílá hora
po ní Komenský emigroval
Borovský, Karel Havlíček
je chlapík; jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi, nedá se srovnávat s kostnickou hranicí
Brixen
když se odtud Havlíček vrátil, všichni přeczeli na druhý chodník, jen Němcová ne
Brod, Max
napsal Kafkovu proměnu
Březina, Otokar
pseudonym Václava Jebavého
Cimrmanova ulice č. 4
dnešní adresa dcery povozníka Horáčka
Čech, Svatopluk
pluk praotce Čecha
Čechová
1836">paní praotce
Česká společnost rukopisná
dokazuje pravost Rukopisů
České nebe
hra JC, též Cimrmanův dramatický kšaft