Bulharka

(Pól) bytná magistra Boučka

bulka
(Lij) karetní hra, při které ředitel trestnice Nachtigal navrhl JC, aby se stal jeho nástupcem
Burger
(Lij) má ho Chládek
Byli jsme před Rakouskem
(Pól) 1. díl seriálu JC "Palacký"
Bystrozraký
(Po, MS) postava z podky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zbývající poté, co Dlouhý a Široký umřeli
Bystrozrakyj
(Po) /chod./ Bystrozraký nářečně
Cáchy
(Ho) zde na statku dožívaly Elvíra se Soňou (Proso)
Capablanka
(Lip) šachista, který hrozil JC dvojitým šachem
Castelli, Genaro
(Po) italský publicista z Neapole
Cidlina
(Po) řeka, do níž sedláci svrhli prázdný valník JC
Cimrman
(Op) stavitel, ústřední postava opery JC "Panama"; (Lij) chovanec starobince