Fafejta

(Lij) ústavní sluha (posluha), chtěl být doktorem

Farář
(Bo) postava z dramatu JC "Němý Bobeš"
Federální shromáždění
(Bl) mezi jeho poslanci chyběl alespoň jeden cimrmanolog
Fekalzonen
(Op) /něm./ pásy v šíři 50 m kolem Panamského Průplavu
Fensterpolitik, Die
(Bl) /něm./ práce JC, týkající se definice defenestrace
Ferdinandova třída
(Lip) původní název Cimrmanovy třídy (Posel)
Fiat 600 D
(Lip) jeden z vozů (vůz A, původně B) expedice Liptákov
Fibich, Zdenko
(Op) hudební skladatel, napsal dopis JC; JC ho neměl rád (Kovář)
Fiedler, Erich prof.
(různé semináře) rakouský (vídeňský) cimrmanolog; (Akt) má námitky, aby byl JC považován především za českého velikána; (Tk) domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC "Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC "Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců "Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC "Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka
Flajšhans
(Vr) policejní inspektor
Flak
(Ho) vězeňský dozorce