Fibich, Zdenko

(Op) hudební skladatel, napsal dopis JC; JC ho neměl rád (Kovář)

Fiedler, Erich prof.
(různé semináře) rakouský (vídeňský) cimrmanolog; (Akt) má námitky, aby byl JC považován především za českého velikána; (Tk) domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC "Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC "Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců "Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC "Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka
Flajšhans
(Vr) policejní inspektor
Flak
(Ho) vězeňský dozorce
Formánek
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec", Alois, porodní dědek
Francie
(Lij) r. 1848 zde byla revoluce; (Bl) odtud Karel IV. přivezl do Čech karlata
Franta Pepa Jednička
(Lij) přezdívka císařpána
František
(Lip) postava ze hry JC "Vizionář", syn Hlavsy
František Ferdinand d'Este
(Vr) viz d'Este
František Josef I.
(Bo) rakouský mocnář; k 60. výročí jeho vlády připravovala rakouská diplomacie milý dárek; (Lij) rakouský císař; jeho obraz visí vedle tabule; nastoupil na trůn r. 1848; je nesmrtelný; (Bl) JC mu psal dopis, aby r. 1900 buď odstoupil, nebo zemřel
Frei, Emil dr.
(Op) hudební badatel, správce zámku Březnice