Fujarečka moja o děsjati dírkách

(Lip) svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Fulín, Josef
(Lip) statkář a starosta Liptákova,
fümf Pflaumen
(Op) /něm./ pět švestek
Fürst a synové
(Akt) kloboučnický závod
futurismus
(Tk) první z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)
Ganges
(Op) řeka v Indii (Úspěch)
Gaveston
(Ho) měl schovanku Annu (Proso)
G 12
(Lip) Capablankův tah na toto pole, praví aut v dějinách šachu
genitální meliorace
(Bo) únik paměťových buněk do pohlavích žláz
germanismy
(Akt) jimi se hemži pozdější rukopisy JC
Glasgow
(Ho) nedaleko tohoto města se narodil hrabě Nikolič (Proso)