fümf Pflaumen

(Op) /něm./ pět švestek

Fürst a synové
(Akt) kloboučnický závod
futurismus
(Tk) první z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)
Ganges
(Op) řeka v Indii (Úspěch)
Gaveston
(Ho) měl schovanku Annu (Proso)
G 12
(Lip) Capablankův tah na toto pole, praví aut v dějinách šachu
genitální meliorace
(Bo) únik paměťových buněk do pohlavích žláz
germanismy
(Akt) jimi se hemži pozdější rukopisy JC
Glasgow
(Ho) nedaleko tohoto města se narodil hrabě Nikolič (Proso)
Glinka
(Ho) význačný hudební skladatel
globetrotter
(Akt) /ang./ míněn JC (měl jejich neklidnou krev)