metoda přítlačné tabulové kontury

(Lip) slouží ke zjištění pahrbku geniality (viz tam)

metoda usilovných dřepů
(Vr) metoda inspektora Trachty
metoda velkého kabátu
(Vr) vyšetřovací metoda JC
metoda zhudebněného přiznání
(Vr) vyšetřovací metoda JC
Meyer
(Vr) viz Továrník Meyer
Mikota, ing.
(Op) známý průkopník skautingu, měl vytýčit Panamský průplav
Mikovec, Josef
(Bo) viz Hajný
Mikulíš
(Bo) tuto postavu se rozešli dělat herci kočovné divadelní společnosti JC a už se nesešli
Mikuláš z Vlásenice u Pelhřimova
(Bl) negramotný sedlák
Miloši
(Vr) tak kdému vyšetřovanému říkal policejní rada Šlégr; to bylo nesnesitelné
Milovič, Stanko
(Lip) záhřebský herec, ortodoxní monologista