Pisárky

(Akt) čtvrt v Brně; odtud je prof. Jan Trtílek; nesprávně Pisoárky

Písecký, Karel
(Lij) tovaryš; smál se, běhaje v křečích
Písek
(Ho) na silnici u tohoto města měl hospodu dědeček hostinského
Píseň do nepohody
(Pól) zpívá česká polární výprava
Piskáček, Adolf
(Ho) člen vídeňské operetní komise
Piskáček, Rudolf
(Ho) hudební skladatel, mladší bratr Adolfa Piskáčka
Piskoř, Jan
(Lij) namydlen v holírně, smích pod pěnou nelze prokázat
Pisoárky
(Akt) viz Pisárky
pivnice (správně: pivnica)
(Bl) /slov./ sklep
Plachý
(Op) venkovský kapelník, na kterého vzpomíná Josef Suk
Plantážník Krišna (dříve Krišna, indický plantážník)
(Op) postava z opery JC "Úspěch českého inženýra v Indii"