Pomocný učitel

(Pól,) postava ze hry JC "Dobyti severního pólu`. člen české polární výpravy; plný titul Václava Poustky

pop-musik
(Akt) její základy položil JC v Haliči mezi popy
Popleta
(Vr) přezdívka pašeráka opia
porodní dědek
(Lij) jím je Alois Formánek z Manětína
Posel světla
(Lip) hra JC
Posel z Liptákova
(Lip) expedice do kraje Cimrmanova stáří a nově objevené hry JC "Posel světla" a "Vizionář"
Poslední profese
(Lij) gerontologická práce JC o žebrání
Poštovní muzeum
(Op) je ve Vídni
Potápka
(Lij) přezdívka JC
potkan
(Akt) JC je neměl rád;
Potřebuji nutně vybočit
(Pól) věta z textu JC, kterou soused Padevět zřejmě nepochopil