René

(Ho) postava z operety JC "Proso"; nakonec myslel své vyhrůžky vážně

Reykjavík
(Op) ing. Vaněk tam staví kamna nasýpací (Úspěch)
Rimskij (též Rimský)
(Ho) význačný hudební skladatel
Ringhoffer, závod 02, sekce dřevo
(Vr) firma, která zadala JC vylehčení mostu u Lince
Robert
(Ho) starostlivý otec rodiny (Proso)
Roentgen, Conrad dr.
(Pól) hrdina živého obrazu JC
ROH
(Bo) pořádalo dvoudenní zájezd k Máchovu jezeru
Rolný, Josef
(Vr) školák-škrtič, později podezřelý z loupeže klenotů ve Vídni
Roxana
(Lij) je jí 50 a dělá stojky
Róza
(Op) jméno paní Kreibichové
Rozhledy
(Akt) pše do nich kritik Winter