Rytíř Hynek z Michle, přednosta svatováclavské kanceláře

(Bl) postava ze hry JC "Blaník"; je politická mrtvola

Rytíř Smil (též Smyl) Flek z Nohavic, kronikář
(Bl) postava ze hry JC "Blaník"
Rytíř Šlupka z Děla
(Bl) čekatelem tohoto titulu je zřízenec Šlupka
Rytíř Veverka z Bitýšky
(Bl) postava ze hry JC "Blaník"
Ředitel
(Tk) postava ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"; páprďa
Rez horou Blaník
(Bl) (od JC) prozradí vnitřní strukturu hory
Řezník
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřováni ztráty třídní knihy"
Říha
(Bo) zedník, který vychoval Jeřábka; ztráceti se mu učňové
Říha, Josef
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
S vraným koněm do Vraného
(Bo) název kritiky Jana Nerudy
Sadská
(Akt) mezi ní a Poděbrady Kocián s Bílkem vygumovali asfaltku