Simulant dostal na pamětnou

(P61, MS) 8. kapitola deníku české polární výpravy

Síra, Bedřich
(Akt) viz Bedřich Síra
Sirotek
(Lip) hostinský v Liptákově v době pobytu JC
Sirotek je naše máma
(Lip) 4. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků
Sirotek, Rudolf
(Lip) hostinský v Liptákově, vnuk původního majitele
Sirotkové
(Lip) žena hostinského Sirotka
Sirotková je náš táta
(Lip) nápis, který nějaký vandal připsal ke 4. nápisu JC v liptákovské hospodě u Sirotků
Sitno
(Bl) vlastní, samostatná, nezávislá hora Slováků u Banské Štiavnice
Skansen, J. dr.
(Op) norský badatel (Kovář)
Sklodowská
(Bo) polská hraběnka (viz Oujezdská brána)
Skotsko
(Ho) v této zemi měl Hrabě Nikolič lom (Proso); (Lip) země, odkud přišla pohlednice do Liptákova, odeslaná dle tamního mravu nevyplaceně