Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství

(Pól) živí obraz JC

solipsismus
(Akt) krajně reakční křídlo idealistické filozofie
Solnohrad
(Lij) je tam věznice
Soňa
(Ho) postava z operety JC "Proso"; dožívá s Elvírou m statku v Cáchách
Sonet-Duo
(Akt) magnetofon, na kterém byl nahrán liptákovský výbuch
Souček
(Lip) tučapský mlynář (Posel)
spermon
(Ho) toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Spi, Havličku
(Lij) píseň o Havličkovi
Spojené státy
(severoamerické) (Tk) měly by ex post děkovat bohu, že Češi objevili svého Cimrmana teprve nyní; (Op) vláda této země přerušila práce na Panamském průplavu; (Pól) profesor Mac Donald si tam vzal sluhu Berana
Správcová
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec", vrchní světnicová Karolina Králová
Spréva
(Ho) řeka v Německu (Proso)