umrlčí domek

(Bo) (JC) je v Liptákově umrlčí světnička (Akt) (JC) je v Liptákově

underground teacher
(Pól) /angl./ pomocný učitel; viz tam
univerzální ptakopysk
(Lip) šlechtěnec ptakopyska JC Uřídil (Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
uříznutí kšandy
(Akt) zvyk mezi filozofy při prohrané při
USA
(Op) /angl./ jejich vládě uštědřuje JC morální políček; (Lip) tam se konala 3. olympiáda
Úspěch českého inženýra v Indii
(Op) jednoaktová opera JC
Ustalovač
(Vr) oddělení vídeňské kriminálky, kam byl JC přeřazen z oddělení "Vývojka" bez ohledu na služební léta
Už mou milou do kostela vedou
(Lip) svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách
V podvečer
(Op) selanka Zdenko Fibicha (Kovář)
Václav
(Akt) syn paní Hanžlové; (Lip) kníže, který byl r. 929 nebo 935 - o tom jsou dosud spory - zavražděn na prahu románského kostelíka svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi; (Lip) mladší syn vizionáře Hlavsy (Vizionář); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s nim
Václavák
(Bl) hanlivý název velitelského stanoviště v Blaníku václavka (Bl) druh houby