Žebráci z Vídně žijí tak bídně

(Op) stará rakouská píseň

Žebrák
(Lij) pleteme si s Točníkem
Ženich z hladu
(Bo) aktovka Jana Nerudy
žid
(Pól) nejraději by utek (Píseň)
Žijme zdravě do 100 let
(Lij) práce prof. Sajnera, který zemřel v 60 letech
Žíla
(Akt) postava ze hry JC "Akt" taťka, malíř
Žílová
(Akt) postava ze hry JC "Akt", Markéta, mamka, žena malíře Žíly
Žitný, dr
(Po) divadelní psycholog (nesprávně)
živé obrazy
(Pól) organizoval JC ze živých lidí
Živnobanka
(Vr) banka v Praze Na příkopech; šel ji vykrást Oldřich Kouba
Živný, F.
(Ho) ochmelka; (Bo) člen herecké společnosti JC