Budil, Vendelín

(Zás) má v Plzni slavnou hereckou společnost; dávají u něj jednoho Ostrovského

cikán
(Zás) dva se přihlásili do práce
Citová hnutí vyjadřuj raději zády k publiku
(Zás) 3. bod desatera JC (viz Základní herecké desatero)
Čáslav
(Zás) tam JC napsal dopis s datem 12. ledna 1890; v tomto městě byl pochován Jan Žižka; divadelní společnost JC tam dávala hru "Č.`echové na Řípu"
Čechov
(Zás) autor divadelní hry "Tři sestry"
Čechové
(Zás) nejen oni žijí v české kotlině
Čechové na Řípu
(Zás) bájeslovná hra JC; hra se zpěvy
Čechové na řípu
(Zás) přepracovaná hra JC; též závěrečná píseň z této hry
Čechy
(Zás) jízdní kolo zde bylo aparátem podivínů
Čechy krásné, Čechy mé
(Zás) melodie
Čeněk
(Zás) hraje nevlastní dceru Vavrocha; nemá talent