Čechové na Řípu

(Zás) bájeslovná hra JC; hra se zpěvy

Čechové na řípu
(Zás) přepracovaná hra JC; též závěrečná píseň z této hry
Čechy
(Zás) jízdní kolo zde bylo aparátem podivínů
Čechy krásné, Čechy mé
(Zás) melodie
Čeněk
(Zás) hraje nevlastní dceru Vavrocha; nemá talent
Česká Třebová
(Zás) při cestě tam Ota Plk kontroloval ve vlaku hercům jízdenky
České Budějovice
(Zás) tam by chtěl žít každý, kromě Vavrocha;  denně je tam spousta svateb
Čimelice
(Zás) tam JC napsal dopis s datem 10. března 1890 
děda
(Zás) postava z veselého výstupu "Tma jako v pytli
Dymokury
(Zás) mají cukrovar
Elsinor
(Zás) hrad, který odnesl vichr z hor