Při hostině na jevišti nejez

(Zás) 10. bod desatera JC

Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj
(Zás) 8. bod desatera JC
Příbram
(Zás) odtud je Krámský
Rispoloženskij, Sysoj Psojič
(Zás) postava z Ostrovského
Robert
(Zás) má otevřít oponu
Roudnice
(Zás) od ní min k
Rumburk
(Zás) zkouška otcovství ve hře JC "Záskok"
Rusko (carské)
(Zás) jízdní kolo tam bylo předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích
Sedláčkovi
(Zás) od nich je Macháček
Shakespeare
(Zás) autor Hamleta
Slepý mládenec
(Zás) osvědčený kus