1871

slavnostně otevřen Suezský průplav

1872
JC se seznamuje s kovářem Wolfgangem Jirsou
1879 (14.3.)
narozen Albert Einstein
1879
vstup JC do světa operety (dle prof. Fiedlera)
1879-88
ing. Lesseps buduje Panamský průplav (dokončuje Goethals)
1881
vyhořelo Národní divadlo v Praze
1881
od toho roku je nezvěstný Josef Zeithammel
1882
JC pořídil pro T'heater an der Wien klavírní výtah
1883
JC píše první kuplet "I sedlák se nasytí" (z operety Avaři; též z výpravné zpěvohry Asiaté)
1883
JC píše francouzskému geologu a paleontologu Barrandovi, aby mu navrhl společné založení Barrandova
1883
první básnická sbírka JC "Kalamita"