Národní třída

je zde kavárna Louvre, kde JC napsal většinu stránek hry „České nebe

Němci
bojují v německém vojsku
Němcová, Božena
je mezi Čechy oblíbená
Nepomucký, Jan
byla s ním těžká domluva, bez jazyka
Neumann, Stanislav Kostka
psal JC zoufalé raporty z fronty
Neumann, Stanislav Krychle
správně Stanislav Kostka Neumann
Nové Zámky
odtud byla dcera povozníka Horáčka
Opočno
byl odtud František Kupka
Ossianovy zpěvy
vydal je James Macpherson, neprošlo mu to
Otec národa
František Palacký
Otec vlasti
Karel IV.