Slezské písně

JC je prodal Bezručovi

Slovák
Masaryk jím není
Slované
měli hrdinské zpěvy
Slovo o pluku Igorově
nedávno se začalo vážně pochybovat o jeho pravosti
Smetana, Bedřich
nebýt Rukopisů, nenapsal by „Libuši“; geniální duch v neřestném těle; Pán Bůh ho potrestal pohlavní chorobou a hluchotou; je přijat do nebe
Srbové
utíkají k nim čeští vojáci, říkají si legionáři
Staré pověsti české
nejlepší je ta o praotci na Řípu
Struna, Emil
zchudlý advokát, největší pijan; za něj JC platil útratu
Suvorov, Alexandr Vasiljevič
generál, měl 35 000 kozáků
Svatý Petr
prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit
Svatý Václav
postava ze hry JC „České nebe