Struna, Emil

zchudlý advokát, největší pijan; za něj JC platil útratu

Suvorov, Alexandr Vasiljevič
generál, měl 35 000 kozáků
Svatý Petr
prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit
Svatý Václav
postava ze hry JC „České nebe
Šrámek, Fráňa
psal JC zoufalé raporty z fronty
Tatíček Masařík
český král, nebeská komise to řekne národu
Tesař, Jaroslav Budivoj
Macharem navrhované básnické jméno JC
Třebnice u Sedlčan
narodil se zde roku 1766 Radecký
Tyrš Miroslav
postava ze hry JC „České nebe“; má na starosti tělocvik, všichni nám ho závidí, hlavně Němci
Učitel národů
Jan Ámos Komenský
Václav
strýc Radeckého