Budil

(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Budoucnost patří aluminiu
(Po) epitaf JC
Bukač
(Lij) přezdívka JC
Bulharka
(Pól) bytná magistra Boučka
bulka
(Lij) karetní hra, při které ředitel trestnice Nachtigal navrhl JC, aby se stal jeho nástupcem
Burger
(Lij) má ho Chládek
Byli jsme před Rakouskem
(Pól) 1. díl seriálu JC "Palacký"
Bystrozraký
(Po, MS) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zbývající poté, co Dlouhý a Široký umřeli
Bystrozrakyj
(Po) /chod./ Bystrozraký nářečně
Cáchy
(Ho) zde na statku dožívaly Elvíra se Soňou (Proso)
Capablanka
(Lip) šachista, který hrozil JC dvojitým šachem