Doutnák

(Po) anarchistický časopis

Dovedné ruce
(Tk) školní zájmový kroužek JC
Doživotí
(Vr) aktovka JC
Dr. Turnovský
(Akt) postava ze hry JC "Akt", doktor-sexuolog;
Draslík
(Akt) nesprávné oslovení obchodníka Síry Láďou Pýchou
Drážďanská filharmonie
(Op) hrála Beethovenovu Symfonii č. 2 D-dur
drift
(Pól) pohyb ledovce působením vodního proudu
Druhá míza
(Lij) přednáška JC
Drtkov
(Lip) obec, nazývaná Brána Jizerských hor
Dřevo
(Akt) role v "Etudě pro dvě kisny a škatulku" JC
Dofer
(Akt) hlavní postava ze hry JC "Prázdniny s kanibalem Dufkem"