Dunaj

(Tk) v něm pořádá JC potápěčské produkce; (Vr) řeka, do které se zřítil trámový most vylehčený JC

Duo Carlos
(Akt) provazolezci Manča s Karlíkem bez záchranné sítě
Durman, Jakob
(Akt) ředitel Královského komorního divadla v Haagu
Dusil, Ludvík
(Bo) zachránce Růženy Málkové
dvanitrotoluen
(Lip) přidával do baterii jeden chemik (Posel)
Dvojice
(Op) milostná píseň JC ze sbírky "Pro vdovičku"
dvojitý cink
(Bl) zazněl 23. května 1618; první cink byl Slavata a ten druhý Martinic; jak žuchli z okna do Jeleního příkopu
dvojitý šach
(Lip) hrozil jim JC Capablankovi
dvojtečkový operátor
(Tk) spojení dvou filozofických teorií JC a F. C. Bohlena
dyja dyja dá
(Ho) akustická konstanta JC
dynamické období
(Akt) výtvarné období JC