Elektrická sesle

(Akt) celovečerní horror JC

elektrická valcha
(Akt) vynález JC
Elektrický valčík
(Lij) skladba JC na oslavu zavedení elektrického proudu do obce Frymburk
Eliška
(Akt) mladší dcera kloboučníka Lešnera, dnes žije v domově důchodců v České Třebové; (Ho) postava z operety JC "Proso"
Elvíra
(Ho) postava z operety JC "Proso", dožívá se Soňou na statku v Cáchách
erektik
(Ho) toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Erika T.
(Tk) haličská sufražetka, stenografka JC
erömü
(Ho, Vr) /maď./ elektrárna
erotomanka
(Akt) její adresu žádá Bedřich na Pepovi
Eskymák
(Pól) obyvatel Grónska; JC ho naučil lízaný mariáš
Eskymačka
(Pól) manželka Eskymáka, osobně ustlala JC lože