Jirka

(Tk) chlapec, měl děda v pivovaru; (Vr) název vylehčeného bucharu JC; (Po) dětský divák

Jirotka
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Jirsa, Wolfgang
(Op) kovář, který opravil JC bodec vycházkové hole; JC o něm napsal programní symfonii (Kovář)
Jiřinka
(Po) vnučka dědečka z knihy JC "Dědeček"
Jiskra
(Bl) Leninův časopis
Jíša, Karel
(Bo) vedoulesního závodu Chvojkovice-Brod
Jizera
(Akt) hučí; (Lip) řeka, která se má rozvodnit (Posel)
Jizerére
(Akt) místní dramatické sdružení (liptákovské)
Jizerské hory
(Bo) měl je na programu výlet, kterého se zúčastnila paní Kozáková; tam byla r. 1911 katastrofální úroda hub; (Op) hory, kam si vyšel JC na procházku; (Lip) zde leží osada Liptákov
Jižní Amerika
(MS) tam působil JC jako loutkoherec
Johannesburg
(Akt) v tomto městě přezimoval cirk Krakowiak; zdejší pivovar odmítl dodávku ledu pro JC