léčebné divadlo

(Lij) objev JC, který vyzkoušel v chudobinci; dnes se mu říká psychodrama

Lednice
(Pól) zámek, kde se ubytoval prof. MacDonald
Lehár, František
(Ho) hudební skladatel, člen vídeňské operetní komise
Lékárník
(Pól) postava z dramatu JC "Dobytí severního pólu", Vojtěch Šoft
Lékař
(Bo) postava z dramatu JC "Němý Bobeš"
Lenin (Vladimír Iljič
) (Bl) s ním měl JC nejvíc práce; vydával časopis Jiskra
Lenka
(Akt) starší sestra kloboučníka Lešnera
Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích
(Lip) 1. nápis JC v liptovské hospodě U Sirotků
Lesseps
(Op) francouzský inženýr, původní stavitel Panamského průplavu
Lešner, Josef
(Akt, Lip) kloboučník z Liptákova č.p. 12, bytný JC
Lešnerová, Eliška
(Akt) vnučka Josefa Lešnera, žije v domově důchodců v České Třebové