Ministerstvo výživy

(Lij) schválilo 3.1.1899 provokační anekdotu č. 1 pro pánskou společnost

Mirvald, Standa
(Lip) viz Standa
Míšeň
(Bo) město, kam jela Hanička pro porcelán
Mladí fronta
(Pól) deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC "Přetržené dítě"
Mleziva
(Po) nadporučík, celník
Mlynář
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec"
Modrá trojka
(Bo) název trojice hostů u barona von Grünbacha
Modřany
(Op) město, kde mají cukrovar (Úspěch)
Monte Carlo
(Tk) k tomuto městu připodobňuje Erika T. osadu Struk
Morava
(Bl) pokrývá akční rádius Blaníku
Moravák
(Bl) přivedl ho Šlupka do Blaníku; říkal: "Zle matičko zle" a "Včil jsme v řiti"